Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Search

Brengt de zaak verder

Nota van wijziging Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw. De wijziging heeft als doel de uitkomst van de fiscale behandeling bij de kleinere installaties van de productie van elektriciteit voor eigen gebruik gelijk te trekken met de productie van elektriciteit voor levering aan het net. Hierdoor wordt het fiscale voordeel om geproduceerde elektriciteit aan het net te leveren en de elektriciteit voor eigen gebruik van het net te halen weggenomen. De budgettaire derving van deze wijziging wordt gedekt uit een verhoging van de CO2-heffing glastuinbouw en een verlaging van de inputvrijstelling voor overige verbruikers.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 2023-0000226627, 36426 | 12-10-2023

DEEL DIT BERICHT