Brengt de zaak verder

Nieuws      Vacatures

Search

Brengt de zaak verder

Motie fiscale stimulering gebruik deelauto’s

In de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin het kabinet verzocht wordt te onderzoeken hoe het gebruik van deelauto’s gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande fiscale regelingen voor werkgevers, zoals de MIA, VAMIL, EIA en de reiskostenvergoeding. De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat hij het oordeel over deze motie aan de Tweede Kamer laat.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2023-0000218905 | 01-10-2023

DEEL DIT BERICHT