Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

Advieswijzer Verlofregelingen 2021

Verlof rechten werknemer bij geboorte

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in? Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot … Lees meer