Nieuws      Vacatures

Brengt de zaak verder

De Hooge Waerder treft Corona maatregelen

De Hooge Waerder Accountants Alkmaar

De Hooge Waerder volgt de ontwikkeling aangaande de gevolgen en de daarbij horende maatregelen aangaande het Coronavirus nauwlettend. Gezien de laatste ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zullen de medewerkers van De Hooge Waerder zo veel als mogelijk vanuit huis werken. Conform de … Lees meer

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2020

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.