Brengt de zaak verder

Nieuws

Subsidieregeling praktijkleren voortzetten

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kiest. De subsidieregeling praktijkleren komt bedrijven tegemoet in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de bbl. Uit onderzoek van SEO, in opdracht van MKB-Nederland

Lees verder »

Werkgeversonderzoek UWV: krapte arbeidsmarkt blijft

Op 6 september 2019 heeft UWV een lijst van beroepen gepubliceerd waar een groot tekort aan personeel heerst. In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. Voor het eerst zijn er ook moeilijk vervulbare vacatures in verkoopberoepen, overheidsberoepen en bij juridische beroepen. Uit een werkgeversonderzoek blijkt hoe de

Lees verder »

Premie Whk niet omhoog als ziekengeld niet is uitbetaald

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van een werkgever kan, vanwege een WGA-uitkering, niet worden verhoogd als het ziekengeld niet daadwerkelijk door UWV aan de werknemer is uitbetaald. Vaststaat dat recht op ziekengeld bestond. Op 1 april 2004 is werknemer bij de werkgever in dienst getreden. Onmiddellijk voorafgaand aan deze indiensttreding had

Lees verder »

Koopkracht groeide 0,3 procent in 2018

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de inkomens van Nederlandse huishoudens en personen. Het gaat om de doorsnee ontwikkeling, de helft van de bevolking ging

Lees verder »

AVG – verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt verschillende eisen aan verwerkingsverantwoordelijken en aan verwerkers. Wanneer is een organisatie nu verwerker van persoonsgegevens en wanneer verwerkingsverantwoordelijke? En wat moet er precies in een verwerkersovereenkomst staan? De Autoriteit Persoonsgegevens zoomt hierop in. Organisaties schakelen vaak andere organisaties in om persoonsgegevens voor hen te

Lees verder »

Snel overboeken bij alle grote banken mogelijk

Klanten van zeven Nederlandse banken kunnen via instant payments per direct razendsnel overboeken via mobiel bankieren en internetbankieren, meldt Betaalvereniging Nederland. Bij ING, ABN AMRO en Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Knab staat het bedrag voortaan nagenoeg altijd binnen vijf seconden op de rekening van de ontvanger, ook ’s nachts,

Lees verder »

Eén project in 16 jaar vastgoedexploitatie: geen BOF!

De Belastingdienst is kritisch bij aanvragen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling op geschonken of vererfde aandelen in vastgoed-bv’s. Als zo’n bv gedurende vele jaren maar één keer aan projectontwikkeling doet, mag de fiscus de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling weigeren. Een man bezit alle certificaten in een beheermaatschappij. Deze bv heeft

Lees verder »

Geen risico, geen ondernemersaftrek

Als een belastingplichtige in zijn aangifte inkomstenbelasting opgeeft dat hij ondernemer is, zal hij in beginsel de ondernemersaftrek toepassen. De Belastingdienst kan deze genoten ondernemersaftrek terugnemen als naderhand blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap. Een man schrijft zich op 1 september 2013 in het handelsregister van de

Lees verder »

Beter Aanbesteden krijgt een vervolg

In 2018 werd de Actieagenda Beter Aanbesteden overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer. Inmiddels is de Actieagenda met 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk afgerond. De bij de Actieagenda betrokken ondernemersorganisaties en overheden hebben aangegeven gezamenlijk aan een vervolgprogramma te gaan werken. Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna

Lees verder »

Primair standpunt helpt subsidiair standpunt om zeep

Veel belanghebbenden nemen in een beroepsprocedure (meer) subsidiaire standpunten in voor het geval de rechter hun primaire standpunten afwijst. Uit een recente zaak voor Rechtbank Den Haag blijkt echter dat het innemen van een bepaald primair standpunt de mogelijkheid tot het slagen van een secundair standpunt om zeep helpt. Een

Lees verder »

Oproep voor de invoer van generatietoets

Uit een onderzoek van het SER Jongerenplatform blijkt dat jongeren minder snel zelfstandig zijn. Ook wordt de scheidslijn tussen jongeren met meer en minder kansen steeds duidelijker. Het SER Jongerenplatform roept het kabinet daarom op om een generatietoets in te voeren om te voorkomen dat een stapeling van beleid jongeren

Lees verder »

Beëindigingsvergoeding is geen schadevergoeding

Een beëindigingsvergoeding is in principe onderdeel van het belastbare loon. Alleen als de ontslagvergoeding geen of nauwelijks verband houdt met de dienstbetrekking, kan sprake zijn van een onbelaste vergoeding. Een docent autotechniek en praktijkonderwijs bij een hogeschool kon na zijn tweede burn-out in deze dienstbetrekking gebruik maken van een bestaande

Lees verder »

Verkleining risico oververhitting nieuwbouw

In de bouwregelgeving zal een nieuwe eis worden opgenomen waardoor de bouwsector verplicht wordt om het risico op oververhitting in woningen te verkleinen. De nieuwe eis gaat gelijktijdig per 1 juli 2020 in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Nu nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk worden gebouwd, houden woningen

Lees verder »

Mkb-winkeliers vinden weg naar Waarschuwingsregister

Steeds vaker raadplegen echter mkb-winkeliers het Waarschuwingsregister van de stichting FAD om te achterhalen of een sollicitant eerder gefraudeerd heeft. Dit is een stijging van ruim 60% ten opzichte van vorig jaar. Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag.

Lees verder »

Onderzoek nodig bij ontbrekend btw-identificatienummer

Een ondernemer moet van Rechtbank Noord-Holland onderzoek doen als zijn grootste leverancier diverse facturen verstrekt zonder btw-identificatienummer. In dat geval kan namelijk sprake zijn van btw-fraude, wat een bedreiging vormt voor het recht op aftrek van voorbelasting. Een bv met een groothandel in bloemen, planten en aanverwante producten haalt ongeveer

Lees verder »

Prinsjesdag 2019: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

Prinsjesdag 2019 nadert. Op die dag zal de staatssecretaris naar verwachting onder andere diverse nieuwe maatregelen op het gebied van de loonheffingen presenteren. Een beknopt overzicht van deze verwachte wijzigingen. Vermoedelijk zal het pakket belastingmaatregelen de volgende wijzigingen voor de loonheffingen bevatten: een verruiming van de werkkostenregeling; een vrijstelling voor

Lees verder »

Krimpende freelance-markt

De markt voor freelance-opdrachten gaat krimpen. Dit blijkt uit de Freelance Markt Index van freelancersplatform Freelance.nl. Ook blijkt dat de plannen van de overheid ten aanzien van zzp’ers nog niet echt leven onder de opdrachtgevers. De Freelance Markt Index © (FMI) geeft elk kwartaal de ontwikkeling weer van het volume

Lees verder »

Kosten stijgen in transport, prijzen blijven gelijk

De druk op de marges in de transportsector blijft groot. Terwijl de helft van de bedrijven kosten ziet stijgen, blijven prijzen meestal gelijk. De helft van de bedrijven in de sector transport en logistiek zag de kosten stijgen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van het eerste kwartaal.

Lees verder »

Ontleen geen vertrouwen aan definitieve aanslag partner

De Belastingdienst is bevoegd om de aangiftes van fiscale partners zelfstandig te beoordelen en af te handelen. Daardoor mag de ene fiscale partner er niet op vertrouwen dat de fiscus zijn aandeel in de aftrekbare eigenwoningrente accepteert als dit ook is gebeurd bij het opleggen van de definitieve aanslag aan

Lees verder »

Aandeelhouder moet eigen correctie bewijzen

Als een aandeelhouder in zijn aangifte IB een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang heeft opgegeven, mag de fiscus ervan uitgaan dat het opgegeven bedrag juist is. Stelt de aandeelhouder later dat het voordeel veel lager of zelfs negatief is, dan moet hij de juistheid van zijn stellig aannemelijk maken. Een man

Lees verder »

Kwart bedrijven ervaart personeelstekort

Veel bedrijven ervaren belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Dit speelt vooral bij ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Het ondernemersvertrouwen is licht gedaald naar 10,6. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers positief. Sinds medio 2018 meldt ongeveer een kwart van het niet-financiële

Lees verder »

Houd mij op de hoogte